Information till dig som är konsument

Från och med den 11 januari 2016 finns Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. 

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå. Information om Konsumenttvistnämnden kan erhållas på Advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Nämnden har postadress

Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm.