VERKSAMHETS­OMRÅDEN

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Bostadsjuridik

Adriansson Advokatbyrå biträder såväl hyresgäster som hyresvärdar i frågor som rör hyra av bostäder eller lokaler. Det kan till exempel handla om hyresavtalets utformning, hyrans storlek, rätten till uppsägning eller förlängning, eller frågor om hyresobjektets skick när hyresförhållandet upphör.
 
 
 

Bygg & Entreprenad

Adriansson Advokatbyrå har stor kompetens inom det entreprenad­rättsliga området. Det gäller allt från konsument- till kommersiella entreprenader med särskilt utmärkande erfarenhet inom plattsättningsbranschen.
Vi har omfattande erfarenhet av att tolka byggbranschens olika standardavtal, som AB, ABT, ABS m.fl. Vi biträder såväl beställare som entreprenörer genom hela bygg­processen samt vid eventuell tvist.

Fastighetsrätt

Adriansson Advokatbyrå har omfattande erfarenhet inom det fastighetsrättsliga området, främst beträffande frågor om överlåtelser och fel i fastighet. Vi kan även hjälpa till med frågor om bygglov och liknande.
 
 
 
 

Tvistlösning & Processrätt

Adriansson Advokatbyrå biträder vid rättsprocesser i såväl allmän domstol som i skiljeförfaranden. Tviste­måls­processer kan bli mycket kostsamma och det är inte ovanligt att rätte­gångs­kostnaderna överstiger det värde som själva tvisten gäller. Därför är det ofta en fördel att anlita ett ombud i ett tidigt skede för att därigenom undvika att konflikten parterna emellan fördjupas. Vi kan biträda den ena parten i en tvist i ett medlings­förfarande eller agera som oberoende medlare för att lösa en tvist utom rätta.