NyaPerspektiv

Att ligga i framkant i en ständigt föränderlig bransch kräver ständigt nya infallsvinklar, kreativitet och innovationsförmåga. En bra advokat söker lösningar utanför den traditionella boxen och löser problem utan bundenhet till gamla vanor.

Vi är en modern, prestigelös och kompetent advokatbyrå med bred kunskaps- och erfarenhetsbas. Vårt upptagningsområde sträcker sig över hela Sverige.

Av denna anledning har geografiskt fördelaktiga Knivsta, med dess närhet till Arlanda – och därmed hela Sverige – valts som bas för vår verksamhet. För att hålla en hög servicegrad för våra Stockholmsklienter har vi även ett mottagningskontor på Kungsgatan 8 i Stockholm.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om oss och vår verksamhet.